icon icon icon

T02

23

Tuyến đường sắt cao tốc Bắc Nam

Với chiều dài dự kiến hơn 1.500 km, tuyến đường sắt mới sẽ chạy qua 20 tỉnh thành, gần 60% đi qua cầu cạn và hầm.  Chính phủ sẽ trìn...

DỰ ÁN