icon icon icon

Mời thầu gói thầu Tăng cường đường truyền vững chắc cho tuyến thông tin liên lạc TWR Nội Bài - ACC Hà Nội - Phú Cường - Sư đoàn 371

Đăng bởi Lại Thanh Trường vào lúc 25/04/2017

Công ty Quản lý bay miền Bắc thông báo mời thầu gói thầu Tăng cường đường truyền vững chắc cho tuyến thông tin liên lạc TWR Nội Bài - ACC Hà Nội - Phú Cường - Sư đoàn 371

Nội dung thông báo mời thầu:

Tên gói thầu: Tăng cường đường truyền vững chắc cho tuyến thông tin liên lạc TWR Nội Bài - ACC Hà Nội - Phú Cường - Sư đoàn 371;

Giá gói thầu: 1.755.589.572 đồng. (đã bao gồm DPP 5%) (Bằng chữ: Một tỷ, bảy trăm năm mươi năm triệu, năm trăm tám mươi chín nghìn, năm trăm bảy mươi hai đồng);

Nội dung chính của gói thầu: Cung cấp, thi công lắp đặt đường truyền vững chắc cho tuyến thông tin liên lạc TWR Nội Bài – ACC Hà Nội – Phú Cường – Sư đoàn 371;

Thời gian thực hiện hợp đồng: 40 ngày;

Tên dự án: Tăng cường đường truyền vững chắc cho tuyến thông tin liên lạc TWR Nội Bài - ACC Hà Nội - Phú Cường - Sư đoàn 371;

Nguồn vốn: Quỹ đầu tư phát triển của Tổng Công ty QLBVN;

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh;

Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn một túi hồ sơ;

Thời gian phát hành HSYC: Từ 8 giờ 30, ngày 27 tháng 4 năm 2017 đến trước 8 giờ 30, ngày 9 tháng 5  năm 2017 (trong giờ hành chính);

Địa điểm phát hành: Công ty Quản lý bay miền Bắc, địa chỉ giao dịch tại Phòng 205- Tầng 2 - Tòa nhà B, Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam - số 05/200 phố Nguyễn Sơn, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam (Điện thoại: +84 4 38860961-8690, Fax: +84 4 38860956);

Giá bán 01 bộ HSYC: miễn phí;

Bảo đảm dự thầu: 25.000.000 đồng (Hai mươi năm triệu đồng chẵn) theo hình thức đặt cọc bằng Séc hoặc thư bảo lãnh dự thầu của tổ chức tín dụng hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam phát hành;

Thời điểm đóng thầu: 8 giờ 30, ngày 09 tháng  5  năm 2017;

Thời điểm mở thầu: 9giờ, ngày 09 tháng 5 năm 2017.

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:

DỰ ÁN