icon icon icon

T02

23

TUYỂN THỢ HÀN - THỢ CƠ ĐIỆN

Xưởng sản xuất Công ty TNHH KITCON Trường Thành, sản xuất tôn sóng hộ lan, biển báo giao thông, cấu kiện thép.... Tuyển dụng: ->...

DỰ ÁN