icon icon icon

MỘT SỐ DỰ ÁN TIÊU BIỂU ĐÃ VÀ ĐANG THỰC HIỆN

SOME TYPICAL PROJECTS DONE AND ONGOING

TT

No

Tên dự án / Project name

KL thực hiện

Quantity

Giá trị / Amount (nghìn vnđ)

Năm thực hiện

Year

I

CUNG CẤP VẢI ĐỊA KỸ THUẬT – BẤC THẤM / SUPPLY GEOTEXTILE - PVD

1

Cung cấp vải ART12, PP, GET cho dự án nâng cấp QL38 (Hưng Yên), QL39 (Thái Bình).

950.000 (m2)

12.857.000

2015 - 2016

2

Cung cấp vải GML20 cho dự án đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, gói thầu EX-7

570.000 (m2)

7.744.000

2013-2014

3

Cung cấp vải địa ART12 cho dự án đường cao tốc HN - HP, gói thầu EX-6

350.000 (m2)

4.250.000

2013-2014

4

CC Vải địa ART12 cho đường gom thuộc gói thầu EX-6, dự án đường cao tốc HN - HP

87.120 (m2)

1.230.000

2015

5

Cung cấp vải địa dệt PP25 cho dự án Sân bay Kép – Bắc Giang

90.000 (m2)

1.150.000

2014

6

Cung cấp vải địa ngăn cách cho dự án Ecopark

130.000 (m2)

1.654.130

2014 - 2015

II

CUNG CẤP NEO – CÁP DỰ ỨNG LỰC / SUPPLY ANCHORAGE – PC STRAND

1

Cung cấp cáp DƯL và neo cho công trình cầu Cống Neo – Hải Dương

18 (tấn)

425.000

2015

2

Cung cấp gối cao su cốt bản thép cho công trình QL38 – Hưng Yên

120 (cái)

1.150.210

2015 - 2016

3

Cung cấp gối cao su cốt bản thép cho công trình cầu Tuần Quán – Yên Bái

56 (cái)

657.800

2015

4

Cung cấp cáp DƯL và neo cho công trình nâng cấp QL24 Ba Tơ – Quảng Ngãi

27 (tấn)

750.000

2014-2015

III

GIA CÔNG - CUNG CẤP KẾT CẤU THÉP / FABRICATION & SUPPLY STEEL STRUCTURE

1

Gia công và CC Tôn sóng hộ lan Gói thầu số 16, Dự án ĐT XD hệ thống đảm bảo an toàn giao thông giữa đường sắt và đường bộ (QL1A cũ)

2.700 (md)

3.744.000

2016

2

Gia công và cung cấp Tôn sóng hộ lan dự án đường cao tốc HN-HP, gói thầu EX-7

510 (md)

1.250.000

2014

3

Gia công và cung cấp Tôn sóng hộ lan đường tránh nút giao QL10, dự án đường cao tốc HN - HP, gói thầu EX-7

1.125 (md)

2.230.000

2013

4

Gia công và cung cấp giá treo cáp  thuộc gói thầu EX-6, EX-7, EX-5 dự án đường cao tốc HN - HP

1.250 (bộ)

635.000

2015

5

Cung cấp nắp gang rãnh U1 và nắp hố thăm thuộc gói thầu EX-6, dự án đường cao tốc HN - HP

965 (tấm)

3.356.232

2015

6

Nhà thép tiền chế, Sân bay Kép – Bắc Giang

180 (tấn)

3.008.000

2014

7

Cung cấp Thép hình, thép tấm Tòa nhà SUDICO Mễ Trì

35 (tấn)

425.986

2013

8

Cung cấp Thép hình, thép tấm Tòa nhà FPT – Khu công nghệ cao

63 (tấn)

765.981

2014

9

Nhà thép tiền chế, Kho hàng TH true milk – Thạch Thất

53 (tấn)

827.408

2014

DỰ ÁN