Ống gen DUL

Đơn giá: 12.000₫/m

Email nhận bản vẽ báo giá: kitcon.truongthanh@gmail.com

Hoặc liên hệ để được hỗ trợ: 0968 072 668

  • Thông số kỹ thuật ống ghen / Specification of PC Duct:

Cỡống / Duct size

(ID/OD)

Nêm neo

Anchorage

Băng kẽm

Zin. Steel(mm)

Hệ DUL

Stressing system

Tiêu chuẩn

Standard

D36/41

13-4 / 15-3

36/0.3

VLS

TCVGT 6:2005

D45/50

13-3

36/0.3

OVM

TCVGT 6:2005

D50/55

13-3/ 13-4/ 15-3

36/0.3

OVM

TCVGT 6:2005

D55/60

13-4/ 15-4

36/0.3

OVM

TCVGT 6:2005

D60/65

13-7

36/0.3

OVM

TCVGT 6:2005

D65/70

13-7/ 15-7

36/0.3

DSI

TCVGT 6:2005

D70/75

15-7

36/0.3

OVM

TCVGT 6:2005

D75/80

13-12

36/0.3

OVM

TCVGT 6:2005

D80/85

13-12

36/0.3

OVM

TCVGT 6:2005

D90/95

13-19/ 13-22/ 15-12

36/0.3

OVM

TCVGT 6:2005

Sản phẩm nổi bật

Hotline: 024 023 1818 - 0968 072 668